Kommunen drömmar om Unda camping hämtat ur en fantasivärld?

Säsongsbetonad camping gäster flyr Unda Camping. Kommunens företrädare är på goda vägar att sabotera campingen
Tyvärr håller det på att bli verklighet. En lönsam campingplats bör ha minst 50 % säsongsbetonade campare. En sådan gäst motsvarar en vistelse på 60 nätter. Ett stort bortfall kan därför inte ersättas med dygns camping.
Nuvarande hyresgäster var priser som gjorde det möjligt för pensionärer och barnfamiljer att använda säsongsbetonad camping. En rationell uppfattning är att med nya hyresgäster kommer kostnaderna att öka betydligt. Speciellt för att uppfylla kommunens stora vision för campingplatser.
Det blir troligtvis en camping som ligger nära de omgivande campingarna i pris. Då kommer säkert Unda camping att nå en nivå där samhällsbyggnadsnämndens ledamot (M) tycker att det är ett riktigt camping. I det här fallet är granskning inte det enda kommun förvaltaren anser lämpligt.

Kommunen drömmar om Unda camping hämtat ur en fantasivärld?
Rulla till toppen