CAMPING MAGAZINE

Minskning i nyregistreringar av mobilt boende trots starkt intresse

Utmaningar i branschen:


September månads nyregistreringar av husvagnar och husbilar visar på siffror som matchar branschens förväntningar. Det pågående året har präglats av utmaningar som prisökningar, påverkat av en svag valuta, och räntehöjningar som påverkat investeringsviljan.

Framtidstro på Elmia:


Men trots dessa svårigheter finns en tydlig framtidstro inom branschen. Detta blev särskilt tydligt under den stora branschmässan på Elmia där besökssiffrorna steg med 10%, vilket motsvarar över 31 000 besökare.

Intresse för mobilt boende:


Sverige toppar listan som det land i Europa med flest husvagnar och husbilar per capita, enligt Per Nilsson, ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund (HRF). ”Även om nyregisteringssiffrorna för ett enskilt år kan visa en minskning, finns det ett djupt rotat intresse för camping och mobilt boende i Sverige”, säger Per Nilsson.

Ekonomisk inblick:


Om man ser på den totala omsättningen, som inkluderar försäljning av begagnade fordon och privat försäljning från september 2022 till augusti 2023, överstiger branschen 27 miljarder kronor.

Detaljerad statistik för september 2023:

  • Husvagnsregistreringar: I september 2023 registrerades 162 husvagnar. Jämfört med september 2022 (253 registreringar) representerar detta en minskning med 39,31%. Året som helhet visar på 1 758 registreringar jämfört med 2 897 under 2022.
  • Husbilsregistreringar: För september 2023 noterades 195 registreringar av husbilar. Detta är en minskning från 247 registreringar i september 2022, vilket innebär en årlig minskning på 26,19%. Totalt har 2 266 husbilar registrerats under 2023, jämfört med 3 070 under 2022.