CAMPING VÄDER

Oroligt camping väder i södra Sverige

Förbered er på vind och regn

I dag: Södra Sverige upplever tilltagande vindar och en ökning av vattenståndet, medan norra delen av landet förblir klar och kylig. Ett närmare stormväder i söder kommer medför kraftiga vindbyar. Sydostregionen ser fortsatta byar av blötsnö och regn, medan Skåne kan vänta sig sporadiska regnstänk.

Varningar torsdag-lördag: Intensiva vindar och stigande vattenstånd hotar området från Sibbarp till Ystad, där vattenståndet när en varningsnivå av orange. Potentiella översvämningar ligger i sikte. En gul varning för höga vattenstånd har även utfärdats mellan Ystad och Torhamn.

I kväll: Vinden intensifieras, särskilt över Skåne där byar kan uppnå hastigheter på upp till 30 m/s. Utöver detta kan sydkusten förvänta sig ett exceptionellt högt vattenstånd.

Lördag: Efter regnet lugnar sig hitta. Ett regnväder rör sig norrut, övergående till snö när det möter den kyliga luften i norr. Efter regnet förväntas hitta och vattenståndet minska i söder. Norrland förblir kyligt under ett högtryck.

Söndag-tisdag: Moln och enstaka skurar från söder kämpar för att dominera landet. Högtrycket i norr håller emot, men sviktar något och tillåter en del molnighet.

Ondag-söndag: Från söder gör lågtryck med regn och mildare temperaturer ett försök att röra sig norrut men stöter på hinder. Den förväntade nederbörden kan nå så långt norrut som sydligaste Norrland innan den ändrar riktning österut.