CAMPING MAGAZINE

Riksdagen Inrättar Campingnätverk: En Röst för Husvagns- och Husbilsbranschen

I en betydelsefull utveckling för camping branschen har husvagns- och husbilssektorn lyckats etablera ett fotavtryck i Riksdagen. Ett nybildat camping nätverk bestående av riksdagsledamöter är nu en verklighet, med syftet att ge branschens frågor den uppmärksamhet de förtjänar.

Etablering av Camping nätverk i Riksdagen

Efter år av ansträngningar har branschrepresentanter lyckats få riksdagsledamöter att engagera sig i campingsektorns angelägenheter. Det nystartade camping nätverket i Riksdagen kommer att möta branschfolk och besöka företag och verksamheter för att fördjupa sin förståelse och kunskap.

Stärkande av Lobbyarbete inom Campingbranschen

Detta initiativ markerar ett stort framsteg i campingbranschens lobbyarbete. Det syftar till att öka medvetenheten och förståelsen bland folkvalda om branschens betydelse och potential, särskilt inom husbilssektorn.

Camping – En Betydelsefull Folkrörelse

Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens riksförbund (HRF), betonar campingens roll som en omfattande folkrörelse och dess betydelse för den svenska besöksnäringen. Han lyfter fram för att erkänna camping och mobilt boende som en hörnsten i besöksnäringen, särskilt i glesbygden.

Framtida Planer och Sammankallande

Thomas Morell (SD) och Marléne Lund Kopparklint (M) står som sammankallande för nätverket, och HRF hoppas även på att engagera representanter från andra politiska partier. Nätverket planerar att organisera möten och studiebesök för att bredda förståelsen för campingsektorns behov.

Första Möte och Diskussioner om Framtid och Tillväxt

Det första lunchmötet med campingnätverket äger rum idag, där man ska sammanfatta campingåret 2022–2023 och diskutera framtida tillväxt och konkurrenskraft inom sektorn. Bland deltagarna finns branschledare från HRF, Svensk Camping och First Camp.

Husbilskampen – En Rörelse för Rättvis Beskattning

Parallellt med detta initiativ driver HRF, i samarbete med Svensk Camping (SCR), Svenska Fordonsbranschen och Caravan Club, kampanjen ”Husbilskampen”. Kampanjens mål är att uppnå en mer rättvis beskattning för husbilsbranschen.

Sammanfattning:

Skapandet av ett campingnätverk inom Riksdagen är en avgörande milstolpe för husvagns- och husbilsbranschen. Det symboliserar en växande erkännande av campingens betydelse inom den svenska besöksnäringen och ett löfte om stärkt representation och påverkan i politiska diskussioner. Med detta nätverk kan vi förvänta oss en framtid som är mer inkluderande och gynnsam för alla campingentusiaster.