CAMPING MAGAZINE

Stark Efterfrågan på Husvagns tillbehör: Matlagnings relaterade Produkter Leder Försäljningen

Utforska den Blomstrande Tillbehörs branschen och Campingsommarinspiration

Matlagning Relaterade Produkter Dominerar Försäljningen

I en tid av ökande intresse för mobilt boende och campinglivet, har försäljningen av husvagnstillbehör nått nya höjder. En särskilt lysande kategori är produkter kopplade till matlagning. Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund har rapporterat om positiva signaler från medlemsföretag inom denna tillbehörsbransch, och det verkar som om sommarens glödande campingaktivitet har påverkat försäljningen på ett positivt sätt.

Stark Sommar och Stort Intresse

Campinganläggningar runt om i Sverige rapporterar om rekordomsättning under sommaren. Denna positiva trend har också påverkat tillbehörsbranschen, som har noterat starka försäljningssiffror under juni och juli. Jonas Tidqvist, VD på Kama Fritid, den ledande tillbehörsgrossisten inom branschen, bekräftar detta och nämner att sommaren 2023 har varit mycket framgångsrik.

Breddad Sortiment och Ökad Efterfrågan

Tillbehörsbranschen inkluderar en mångfald av produkter, från förtält och köksutrustning till utemöbler och grillar. Över tid har den totala försäljningen av tillbehör stadigt ökat, dels på grund av det bredare utbudet och dels på grund av ökningen av campingfordon.

Jonas Tidqvist förklarar att försäljningen var lägre än föregående år fram till juni, men därefter vände det snabbt. Detta kan i huvudsak förklaras av det ökade antalet campingentusiaster och en ökning av antalet dygn som spenderas i husvagnar och husbilar.

Matlagningsrelaterade Produkter och Tältvagnar i Framkant

Bland de olika tillbehören är det två produkter som sticker ut i försäljningen:

  1. Gasolgrillar: Försäljningen av gasolgrillar har ökat avsevärt, och många modeller har till och med sålt slut. Tillväxten inom detta område är kopplad till den ökade efterfrågan på produkter som har direkt koppling till matlagning och köket.
  2. Tältvagnar: Försäljningen av tältvagnar har ökat markant under det senaste året. Den här ökningen är i sin tur kopplad till elbilsförsäljningen. Tältvagnar är relativt lätta och lockar därmed särskilt de som äger elbilar med begränsad dragkapacitet.

Positiva Indikationer och Framtida Möjligheter

Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, är glad över de positiva signalerna från medlemsföretagen. Detta indikerar en välmående bransch och en ökande mängd svenskar som omfamnar det mobila livsstilen.

Under den kommande branschmässan Elmia Husvagn Husbil, som äger rum mellan den 6:e och 10:e september i Jönköping, kommer tillbehörssektionen att vara en viktig del av evenemanget. Stora aktörer kommer att delta för att visa upp nya innovationer. En anledning till den starka tillbehörsförsäljningen under sommaren är att de som har skjutit upp köp av nya husvagnar eller husbilar har valt att uppgradera och utrusta sina befintliga fordon.

Sammanfattning

Den blomstrande försäljningen av husvagnstillbehör, särskilt inom matlagningsområdet, belyser en växande trend av intresse för mobilt boende och camping. Positiva försäljningssiffror, ökat intresse för tillbehör och starka signaler från branschmedlemmarna indikerar en ljus framtid för den mobila livsstilen och dess tillbehörsbransch.