CAMPING MAGAZINE

Strängare miljöregler i Stockholm: Husbilar får inte längre köra i stadens hjärta

Åtgärder för renare luft

Den 31 december 2024 markerar en vägskäl för Stockholms transportlandskap. Centrala Stockholm kommer att stänga sina portar för bensin- och dieseldrivna fordon.

”Målet är att förbättra luft- och ljudmiljön för stadens invånare,” säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) till swecamp.

Vilka områden berörs?

Miljözonen kommer att omsluta området begränsat av Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen. Medan dessa huvudgator fortfarande är öppna för trafik, kommer de 20 kvarter de innesluter att vara stängda för förbränningsfordon. Även Klaratunnelns in- och utfart vid Mäster Samuelsgatan berörs av dessa nya regler.

Från den 31 december 2024 tillåts inte längre bensin- och dieseldrivna fordon inom det område som är markerat i grått.

Vem får fortsatt köra?

Endast elbilar, gasfordon med låga utsläpp och laddhybrider kommer att få tillträde till denna zon. Undantagen inkluderar nödfordon, färdtjänst och fordon med parkeringstillstånd för funktionshindrade. Det innebär att husbilar, ofta drivna av diesel, effektivt kommer att bli förbjudna i dessa områden.

Vad innebär detta för miljöklasserna?

Detta förbud markerar introduktionen av Miljöklass 3 i Sverige. Hornsgatan på Södermalm är för närvarande underlagd Miljöklass 2, där fordon behöver uppfylla Euroklass Euro V eller Euro VI standarder enligt Transportstyrelsen.

Framtida utvidgning av miljözonen

År 2025 planeras en utvidgning av miljözonen. Tidigare inkluderade planerna också Gamla Stan, men den delen har övergetts. Denna förändring utgör även ett potentiellt hot mot de ställplatser som är populära i centrala Stockholm, särskilt i Tanto och på Långholmen.