CAMPING MAGAZINE

Svenska campingplatser – Nytt beläggnings rekord 2022

Nya data från SCB visar att augusti 2022 var den bästa augusti för camping i Sverige. Det dagliga antalet camping nätter ökade med 5 % och nådde 3 miljoner människor. Logi intäkter under samma period uppgick till 481 miljoner kronor, vilket är 8 % mer än samma period förra året.
– Med en ny rekordlista för augusti kan vi se att 2022 blir ännu ett bra år för svensk turism och svensk camping. Tillförordnad vd Peter Jansson säger att internationella målgrupper har hittat tillbaka till oss och nu driver tillväxten år efter pandemin.
övernattande besökare till Sverige något över resultatet för rekordåret 2019. Detta, tillsammans med Tysklands och Nederländernas växande intresse och framför allt att norska besökare kunde resa igen efter pandemin, bidrar till att branschen. nu står den inför ett nytt rekord.

Sommarkvartalet juni till augusti 2022

Totalt registrerade svenska campingplatser 12,2 miljoner övernattningar mellan juni och augusti 2022. Det är 13 % mer än samma period 2021. Logi intäkter för samma period var 1,8 miljarder kronor, en ökning med 19 procent.

Helåret januari till augusti

Det totala antalet övernattningar Sveriges campingar till och med augusti är 15,2 miljoner. Det motsvarar 14 procent ökning under 2021. Logiintäkten under samma period uppgick till 2,2 miljarder kronor, vilket är 20 % mer.

  • Intresset för camping och frilufts upplevelser ökar och Sverige är starkt på semester planering, inte mindre än i Europa. Genom åren har vi hållit på med marknadsföring på internationella marknader under lång tid, inte minst som en av huvud aktörerna i lojalitets kortet Camping Key Europe med 800 000 användare i 20 länder, Peter Jansson, tillförordnad VD.
    Siffror från Statistiska centralbyrån/Tilväxtverket är preliminära. Svenska gästnätter kan justeras efter svensk säsongsbetonad gäst registrering. Den slutliga statistiken för 2022 publiceras i april 2023.