CAMPING VÄDER

Ursprungsområden för Tropiska Cykloner Globalt

Atlantens Cykloner: En Mindre Del av Den Globala Bilden

Trots stor uppmärksamhet i medierna står Atlanten bara för cirka 11% av världens tropiska cyklonaktivitet. Här bildas i genomsnitt tio namngivna stormar per år, med högsäsong från juni till november och september som den mest aktiva månaden. Denna region har dokumenterat cykloner sedan 1851.

Västra Stilla havet: Centrum för Cyklonaktivitet

Det är i Västra Stilla havet som flest tropiska cykloner bildas, nästan en tredjedel av världens totala. Dessa stormar tenderar att ha den största horisontella utbredningen, med den högsta frekvensen under hösten. Området är unikt då det kan uppleva tropiska cykloner året om.

Norra Indiska Oceanen: Säsongsbunden Aktivitet

I Norra Indiska oceanen är cyklonaktiviteten säsongsbunden, med toppar i maj-juni och oktober-november. Denna variation beror på den årliga monsunen som skapar en hög vertikal vindskjuvning, vilket försvårar bildandet av cykloner under sommaren. Trots att endast 5% av världens cykloner bildas här, har de historiskt varit några av de mest dödliga.

Östra Stilla havet: Ökad Observation sedan 1970-talet

Tropiska cykloner i östra Stilla havet blev mer noggrant dokumenterade först med modern teknik från 1970-talet. Säsongen varar från mitten av maj till november, och stormarna här tenderar att vara mindre till storleken jämfört med andra regioner.

Södra Stilla havet och Södra Indiska Oceanen: Senare Observationsdata

Dessa regioner, liksom östra Stilla havet, hade begränsade data om tropiska cykloner fram till 1970-talet, förutom Australien. Säsongen sträcker sig vanligtvis från november till april, och cyklonaktiviteten inträffar under den södra hemisfärens sommar.

En Global Översikt

Dessa olika regioner belyser den globala naturen och mångfalden av tropiska cykloner. Varje område har sina unika mönster och påverkan, vilket understryker vikten av global forskning och övervakning av dessa kraftfulla naturfenomen.

Källa

väderkarta.se – Här hittar du väderprognoser för hela världen. Tiodygns-prognoser och vädret timme för timme.