CAMPING MAGAZINE

Byte av Glykol i Värmesystem: När och Hur Ofta Bör Det Göras?

Glykolen i värmesystem är en viktig komponent som hjälper till att förebygga korrosion och frysskador i systemet. Livslängden och effektiviteten hos glykolen kan dock variera beroende på vilken typ av glykol som används och systemets driftsförhållanden.

Varför behöver glykolen bytas?

Glykolen bryts ned över tid på grund av termisk nedbrytning och kemisk påverkan från systemets komponenter. Detta leder till att skyddseffekten försämras, vilket kan resultera i korrosion och i värsta fall systemhaverier. Att byta glykol är därför viktigt för att bibehålla systemets funktion och livslängd.

Bytestid för olika typer av glykol

  • Standardglykol: För de flesta typer av glykol rekommenderas ett byte vartannat år. Detta är standardrekommendationen för att säkerställa att värmesystemet är skyddat mot korrosion och frysskador, särskilt i klimat där temperaturen varierar starkt mellan säsongerna.
  • Aldes Premium Glykol G13: Om du använder Aldes glykol G13, som är en högkvalitativ glykol, förlängs bytesintervallet. För system som kör med Aldes glykol G13 kan du vänta upp till fem år mellan byten, förutsatt att driftsförhållandena är normala. Detta glykol är formulerat för att erbjuda bättre skydd och stabilitet under längre perioder.

Kontroll och underhåll

Oavsett vilken typ av glykol som används är det viktigt att regelbundet kontrollera systemets övergripande skick. Det inkluderar att kontrollera glykolens fryspunkt och korrosionsinhibitornivåer, vilket kan göras genom enkla tester. Om testerna visar på försämring av skyddseffekten bör glykolen bytas ut, även om det inte ännu är dags enligt rekommenderade intervaller.

Sammanfattning

Bytet av glykol i värmesystemet bör ske:

  • Varannat år för standardglykol.
  • Vart femte år för Aldes Premium Glykol G13 under normala driftsförhållanden.

Genom att följa dessa riktlinjer och utföra regelbunden kontroll av systemet kan du förlänga livslängden på ditt värmesystem och undvika kostsamma reparationer i framtiden. Det är också en god idé att konsultera med en professionell för att få hjälp med bytet och underhåll av glykolen, särskilt om du är osäker på vilken typ av glykol som bäst passar ditt system.