CAMPING MAGAZINE

Cabby: Ett Kapitel i Svensk Husvagnshistoria

Ursprunget till Cabby

På 1960-talet, efter några kalla nätter i tält, fick den värmländska industrimannen Tore Nilsson idén att tillverka husvagnar. Med sin entreprenörsanda och innovativa inställning grundade han 1963 Ingenjörsfirma Andersfors AB i Kristinehamn, som senare blev Cabby Husvagnar AB.

Från Idé till Verklighet

Cabbys historia börjar under en tid av ekonomisk uppgång i Sverige. Medan popkulturen blomstrade och nya idéer tog fart, observerade Nilsson husvagnsmarknaden och insåg potentialen för en ny konstruktion. 1965 startade serietillverkningen av Cabby 400, den första modellen byggd med den revolutionerande Cabbymetoden.

Innovativa Tillverkningsmetoder

Cabby skilde sig från konkurrenterna genom att använda en sandwichkonstruktion, inspirerad av Stridsvagn 103, istället för den traditionella träregelkonstruktionen. Denna metod bidrog till bättre isolering och längre hållbarhet.

Cabby blir Marknadsledande

Under Nilssons ledning växte Cabby snabbt. 1968 invigdes en ny fabrik i Kristinehamn, vilket blev startskottet för en era av framgång och innovation. Företaget introducerade flera banbrytande funktioner i husvagnsbranschen, som större toalett- och duschutrymmen och förbättrade säkerhetsfunktioner.

Cabbys Nedgång och Fall

Trots sin framgångsrika historia och innovationer, gick Cabby i konkurs 2006. Detta var ett tråkigt och vemodigt slut för ett företag som hade blivit en del av svensk industrihistoria. Konkursen påverkade 63 anställda och markerade slutet på en epok.

Ett Legendariskt Svenskt Märke

Cabbys resa från en kall campingnatt till en ledande husvagnstillverkare är en berättelse om innovation, entreprenörskap och svensk industrihistoria. Även efter konkursen lever minnet av Cabby kvar, som ett bevis på den svenska förmågan att skapa och innovera inom husvagnsindustrin.

Vad hände med Cabby?

Cabby Husvagnar, som ägdes av nederländska Tirus Group BV sedan 2001, återgick till svensk ägo 2008 när Karlstadsbaserade Outback Capital Management tog över företaget.

När tillverkades sista Cabby?

1980 genomgår Cabby en expansion och ökar sin produktionsyta till 8 000 kvadratmeter. Trots denna tillväxt drabbas företaget av en svag husvagnsmarknad 1982, vilket leder till konkurs. Senare under samma år lyckas grundaren Tore Nilsson dock återförvärva anläggningen i Kristinehamn.

Finns Cabby i Sverige?

Cabby husvagnar finns fortfarande kvar på vägarna.