CAMPING MAGAZINE

Polar Övertar Cabbys Varumärke och Reservdelshantering 2016

Polars Förvärv av Cabbys Tillgångar

2016 markerade ett viktigt skede i svensk husvagnsindustri när Polar, en ledande aktör inom husvagnsbranschen, förvärvade varumärket och reservdelshanteringen från Cabbys konkursbo.

Polars Motiv Bakom Köpet

Polar, som hade hoppats på en fortsatt existens för Cabby, beslutade att agera när det blev klart att Cabby inte skulle överleva. ”Vårt mål var att Cabby skulle fortsätta, men när det inte blev så, var det en självklarhet för oss på Polar att stötta Cabbyägarna,” förklarar Polars VD Tony Ekström.

Fokus på Reservdelshantering

Genom förvärvet säkerställer Polar en högkvalitativ och långsiktig reservdelshantering för både handlare och Cabbyägare. Med ett stort lager av reservdelar i Dorotea, är Polar välpositionerat för att snabbt tillgodose kundernas behov.

Integrations- och Flyttprocess

En omfattande process pågår för att integrera Cabbys reservdelsartiklar i Polars system och fysiskt flytta lagret till Dorotea. Tony Ekström medger att det är en tidskrävande process och lovar att återkomma med uppdateringar så snart allt är på plats.

Avslutning: En Ny Era för Cabbyägare

Med Polars övertagande av Cabbys varumärke och reservdelshantering inleds en ny era för Cabbyägare, där de kan förvänta sig fortsatt stöd och service av hög kvalitet. Polars engagemang och expertis inom området ger en trygghet och stabilitet för framtiden.