CAMPING MAGAZINE

Camping i Sverige 2023: En Översikt över Branschens Utmaningar och Framsteg

Camping har länge varit en populär semesterform i Sverige, och även om 2023 visade en viss nedgång i antalet gästnätter, bekräftar nya data att intresset för denna form av semesterboende fortfarande är starkt. Svensk Camping, SCR, har nyligen publicerat siffror som ger en insyn i branschens prestation under det gångna året, trots en sommar med mindre gynnsamt väder.

Vädrets Påverkan på Camping

2023 blev ett år där dåligt väder under sommarmånaderna juli och augusti spelade en stor roll i att påverka campingvanor. Enligt SCR:s VD Martin Juhos, var detta en av de sämsta somrarna vädermässigt på många år, vilket påverkade antalet gästnätter negativt. Trots detta presterade branschen väl och 2023 rankades som det tredje bästa året någonsin för svensk camping.

Gästnätter och Logiintäkter

Totalt uppgick antalet gästnätter på SCR:s campingplatser till 16,6 miljoner under 2023, vilket är en minskning med 3,1 procent jämfört med föregående år. Ändå steg logiintäkterna till 2,7 miljarder SEK, vilket är en ökning med 3,8 procent. Denna ökning i intäkter trots färre gästnätter kan spegla en högre spendering per gäst eller förbättrade faciliteter som lockar en betalningsvilligare publik.

Geografisk Fördelning

Västra Götaland toppade listan med flest gästnätter, vilket totalt uppgick till 3,3 miljoner. Det visar på regionens fortsatta popularitet bland campare, både svenska och internationella.

Internationella Gäster

Camping fortsätter att vara en populär boendeform bland utländska turister i Sverige, särskilt under sommarmånaderna. Noterbart är att 67 procent av alla norska övernattningar, 48 procent av de tyska och 54 procent av de nederländska övernattningarna valde camping som sin boendeform. Detta understryker campings ställning som ett förstahandsval för många besökare från dessa länder.

SCR har också identifierat och ökat sin marknadsföring mot specifika internationella marknader som Tyskland, Schweiz och Belgien. Enligt Martin Juhos finns det en ”stor potential” på den tyska marknaden, och ett förnyat fokus ligger nu också på att åter locka norska gäster som varit mindre frekventa under 2023.

Framtiden för Svensk Camping

Trots de utmaningar som dåligt väder och en minskning i gästnätter förde med sig 2023, visar branschen en imponerande resiliens och anpassningsförmåga. Med strategiska satsningar på internationell marknadsföring och fortsatt fokus på att förbättra campingupplevelsen, står svensk camping väl rustad för att välkomna fler besökare, både svenska och internationella, i framtiden.

Slutsats

Camping i Sverige fortsätter att vara en kär del av det svenska friluftslivet. Med sin unika kombination av naturupplevelser och tillgänglighet erbjuder camping en lockande semesterform som troligen kommer att återhämta sig och fortsätta växa, trots de tillfälliga nedgångarna som observerades under 2023.