CAMPING MAGAZINE

Camping i Sverige: Stigande Popularitet och Utökade Vistelser

Sverige bevittnar en uppåtgående trend inom camping, med campare som tillbringar allt mer tid i sina fordon. Denna trend framhävs av en aktuell rapport publicerad av Husvagns och Husbilsbranschens Riksförbund (HRF).

Campandet – Inte Bara En Sommaraktivitet

Per Nilsson, ordförande för HRF, lyfter fram att svenskar alltmer använder sina husvagnar och husbilar under större delen av året och inte enbart under sommarmånaderna.

2022: Ett Rekordår inom Campingbranschen

Enligt data från SCR Svensk Camping markerade 2022 sig som ett framstående år, med en imponerande 11% ökning i jämförelse med föregående år, vilket bekräftar Sveriges växande campingintresse.

Insikter Från HRF:s Undersökning

HRF:s aktuella enkät påvisar att husbils- och husvagnsägare spenderar mer tid i sina fordon nu än vad de gjorde för bara fem år sedan. Nilsson betonar vidare att en övervägande majoritet av deltagarna ser en ljus framtid för campandet.

Sverige i Topp Inom Europeisk Camping

Sverige leder stolt packen inom Europa när det kommer till antal campingfordon per invånare, tätt följt av länder som Nederländerna och Danmark.

Högklassiga Campingfordon Lockar Flertalet

Den ökade entusiasmen kan delvis tillskrivas de moderna bekvämligheterna i dagens campingfordon. Från avancerade kök till extravaganta badrum erbjuds campare en upplevelse utan motstycke.

Framtidsutsikter för Camping

Resultatet från HRF:s enkät avslöjar att campare idag, i genomsnitt, spenderar 30.2 nätter per år i sina fordon – en märkbar ökning från tidigare. Många ser fram emot att antingen behålla eller öka sin campingfrekvens framöver.

Nilssons Betraktelser

Med denna information i åtanke är det inte svårt att förstå varför branschen märker att campingfordon används oftare än någonsin tidigare. Nilsson betonar att detta pekar mot en fortsatt växande trend.

Observera:

Även om HRF-enkäten som utfördes av Husvagns och Husbilsbranschens Riksförbund kanske inte är helt och hållet statistiskt säkerställd. Ger den ändå en tydlig bild av den nuvarande campingtrenden.