CAMPING MAGAZINE

Husbilar och husvagnar stöter på problem vid besiktning: Här är toppfelen att vara vaksam på

Bromssystem och kommunikationssystem är största bovarna

Under 2022 visade det sig att många husbilar och husvagnar stötte på problem vid besiktning. Här dyker vi ned i statistiken och ger dig tips på hur du undviker de vanligaste felen.

Statistik från 2022: Underkända fordon

Av de husbilar som väger under 3500 kilo blev 32,2 procent underkända vid besiktning. För tyngre husbilar, mellan 3501-7000 kilo, var siffran 21,1 procent. När det gäller husvagnar visade det sig att 29,6 procent inte klarade besiktningen.

Vanligaste problemen

Kommunikationssystemet, som innefattar delar som strålkastare och lyktor, var den största källan till anmärkningar för husbilar, med 30,6 procent. Dock var kanske det mest alarmerande att 9,5 procent av husbilarna hade problem med sitt bromssystem, och hela 9,3 procent behövde en efterkontroll på grund av detta.

Husvagnar, å andra sidan, hade oftast problem med sitt bromssystem – 19 procent fick anmärkningar här. 17,5 procent av husvagnarna hade fel på sitt kommunikationssystem.

Råd från Bilprovningen

Ett vanligt problem som uppmärksammats, särskilt gällande bromssystemet, är parkeringsbromsen. När ett fordon står stilla under längre perioder kan parkeringsbromsen påverkas negativt. Därför rekommenderas det att, om fordonet inte har använts på ett tag, testa bromsen – helst genom att starta i en backe. Var dock noga med att säkerställa att vägen bakom är fri.

Regionala skillnader

I Stockholmstrakten verkar flest fritidsfordon bli underkända. 38,3 procent av lätta husbilar och 40,8 procent av husvagnarna klarade inte besiktningen under 2022. Detta kan möjligtvis förklaras med att Stockholm har den högsta koncentrationen av dessa fordon i landet.