CAMPING MAGAZINE

Mikael Blomqvist invald i European Caravan Federations styrelse

I en betydelsefull händelse för den nordiska husvagns- och husbilsbranschen har Mikael Blomqvist VD för Kabe AB. För det första och representant för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund (HRF), blivit invald i styrelsen för European Caravan Federation (ECF). Detta historiska ögonblick utspelade sig under ECF:s årsmöte den 22 mars i Sorrento, Italien. Och markerar första gången en person från Norden tar plats i denna prestigefulla styrelse.

En milstolpe för nordisk representation

Mikaels val till styrelsen är inte bara en personlig framgång utan även en viktig milstolpe för hela den nordiska branschen. Genom åren har Blomqvist spelat en aktiv roll i ECF:s tekniska kommitté. Och hans expertis samt dedikation till branschen har nu erkänts genom detta välansedda uppdrag. ”Jag är glad och tacksam för det förtroende som de europeiska branschorganisationerna gett mig,” uttrycker Blomqvist. Hans engagemang för att främja branschens intressen på europeisk nivå är tydligt, speciellt genom bidrag till arbetet med det fjärde körkortsdirektivet. Vilket visar på vikten av samverkan inom ECF för att uppnå rättvisa villkor.

ECF:s nya styrelsekomposition

Under årsmötet valdes även Francois Feuillet till ny president för ECF. Med omvalda styrelseledamöter från Nederländerna, Italien och Storbritannien, vilket understryker organisationens internationella karaktär. Vid sidan av Mikael Blomqvist välkomnades Bart Decuyper från Belgien och Bernd Löher från Tyskland till styrelsen, vilket ytterligare breddar den geografiska representationen.

Avtackningar och framtidsperspektiv

Årsmötet blev också en tid för att avtacka tidigare bidragsgivare till ECF. Däribland Hermann Pfaff och Sonja Gole, som båda haft avgörande roller i federationens utveckling. Med en blick framåt mot de utmaningar och möjligheter som väntar, ser Blomqvist sitt nya uppdrag med optimism. ”Vår bransch står inför stora utmaningar de kommande åren och det känns inspirerande att få samverka med alla våra europeiska systerorganisationer för att lösa dem,” säger han. HRF:s plats i ECF:s styrelse ger nu en unik möjlighet att direkt påverka beslut som berör branschen på en europeisk nivå. Vilket är av största vikt för framtiden.

Mikaels inval i ECF:s styrelse är ett tydligt tecken på den nordiska branschens växande inflytande och betydelse på den europeiska arenan. Det är en bekräftelse på det arbete och de framsteg som gjorts inom husvagns- och husbilssektorn i Norden, och det bådar gott för framtida samarbeten och innovationer inom denna dynamiska bransch.