CAMPING MAGAZINE

Positiva Signaler i Mars: En Blick på Framtiden för Husvagns- och Husbilsbranschen

Mars månad har traditionellt varit en viktig indikator för många branscher, inte minst för de som sysslar med husvagnar och husbilar. Enligt de senaste registreringssiffrorna har husvagnsregistreringarna visat en nedgång, medan husbilsregistreringarna hållit sig stabila jämfört med föregående år. Trots dessa blandade siffror finns det anledning till optimism inom branschen.


Optimism Trots Utmaningar

Per Nilsson, ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund (HRF), delar med sig av sin syn på läget:

  • ”Vår bransch påverkas precis som alla branscher av den rådande konjunkturen. Men vi börjar nu se en del positiva signaler om att en vändning är på gång.”

Bland de uppmuntrande tecknen nämner Nilsson den höga närvaron vid branschmässan i Stockholm och de välbesökta våreventen som återförsäljarna arrangerat. Dessutom pekar expertutlåtanden på att räntan är på väg ner och att förtroendet för svensk ekonomi stärks – faktorer som tillsammans skapar en positiv grund för framtida investeringar i fritidsfordon.


Stark Framtidstro inom Branschen

  • ”Vi får också rapporter om att begagnade fordon säljer bra. Intresset för ett klimatsmart semesteralternativ ökar också, något som flera campingplatsägare vittnar om,” tillägger Nilsson.

Detta växande intresse för klimatsmarta semesteralternativ, tillsammans med den starka framtidstron inom branschen, belyser en ljusare framtid för både husvagns- och husbilsentusiaster.


Registreringssiffror för Mars 2024

Husvagnsregistreringar: I mars 2024 registrerades 145 husvagnar, en minskning med 28,97 % jämfört med föregående år. Totalt har 201 husvagnar registrerats under 2024, mot 283 under samma period 2023.

Husbilsregistreringar: Mars visade en liten ökning i husbilsregistreringarna med 220 registrerade enheter, jämfört med 219 året innan. För året som helhet innebär detta en minskning med 16,95 %, med totalt 348 registrerade husbilar mot 419 under samma period föregående år.


Trots de utmaningar som branschen står inför, pekar de senaste siffrorna och trenderna på att det finns starka skäl till optimism. Med en kombination av växande intresse för klimatsmart semestrande, förbättrade ekonomiska förutsättningar och en allmän ökning av aktiviteter och evenemang som engagerar potentiella köpare, står husvagns- och husbilsbranschen inför en lovande framtid.