CAMPING MAGAZINE

Räntehöjningar och svag valuta dämpar intresset för nya husvagnar och husbilar

Bakgrund: Försäljningstrenden av husvagnar och husbilar visar en minskning detta år jämfört med föregående, mycket på grund av de höjda räntorna och en försvagad valuta som har lett till ökade priser.

Ordförandens synpunkt: ”Vi ser tyvärr att nedgången som började i början av 2023 håller i sig”, konstaterar Per Nilsson, ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund. Han tillägger: ”Med den nuvarande osäkerheten i den svenska ekonomin avvaktar många potentiella kunder med att investera i nya fordon. Men vi ser en ökning i intresset för begagnade fordon.”

Uppmuntrande tecken från campingvärlden: Per Nilsson poängterar även att feedback från camping- och ställplatser indikerar att det fortfarande finns ett starkt intresse för mobilt boende.

Statistik för juli 2023:

Husvagnsregistreringar: Juli 2023 såg 232 nya registreringar, en kraftig minskning från 371 under juli 2022. Sammantaget för 2023 har det registrerats 1 408 husvagnar, jämfört med 2 426 under motsvarande period 2022, vilket representerar en minskning med nästan 42%.

Husbilsregistreringar: 294 nya husbilar registrerades i juli 2023, jämfört med 387 under juli 2022. För 2023 som helhet har 1 829 husbilar registrerats till dags dato, medan 2 505 registrerades under samma period 2022. Detta utgör en minskning med nästan 27% jämfört med föregående år.